Konyar Hukuk Bürosu | İşçi Avukatı, İşçi Hakları,iş hukuk,ticaret hukuku,işçi hakları neler ,iş ve trafik kazaları tazminatı

  • 0212 546 35 67
  • 0212 679 05 47
  • 0212 546 35 67
  • [protected email address]

İş hukuku

İş Kanunu İle İlgili Sıkça Sorulan Sorular


İş Kanunu İle İlgili Sıkça Sorulan Sorular

ALT İŞVEREN İŞÇİSİNİN POZİSYONU DIŞINDA ÇALIŞTIRILMASININ HUKUKİ SONUCU NEDİR? Uygulamada sıkça rastlanılan bir çalışma şekli ise, alt işveren işçisinin asıl işverenden aldığı işte değil, asıl işverenin bir başka işinde çalıştırılmasıdır. Başka bir deyişle işçinin iş sözleşmesinde yazılı olan pozisyonu dışında istihdam edilmesidir. Örneğin hastaneye temizlik şirketinin işçisi olarak alınan kişinin hemşire, hasta bakıcı, morg görevlisi olarak çalıştırılması gibi. Bu tür bir ilişkiyi hem doktrin hem de yüksek mahkeme muvazaalı bir ilişki kabul ederek alt işveren işçisini başlangıçtan itibaren asıl işverenin işçisi saymıştır.

İşe İade Davası Şartları ve İşe İade Kararı Sonrası Tazminatlar


İş Kanunu İle İlgili Sıkça Sorulan Sorular

İŞE İADE DAVASI ŞARTLARI NELERDİR? –Öncelikle işçi ile işveren arasında iş sözleşmesi olmalıdır. - İşe iade davası açabilmesi için iş yerinde 30 veya daha fazla kişinin çalışıyor olması gerekir. Eğer 30’da az çalışan var ise işe iade davası açılamaz. -İşçinin o iş yerinde en az 6 ay kıdeminin olması gerekmektedir. 6 aydan daha az bir kıdeme sahipse işe iade davası açılamaz. –İşçinin dava açabilmesi için iş akdinin işveren tarafından sonlandırılması gerekmektedir. Yani işi kendisi bırakan bir işçi işe iade davası açamaz. -İşçi, işten çıkartıldıktan veya iş akdi fesih bildirimi kendisine tebliğ edildikten itibaren 1 ay içerisinde işe iade talebi ile ilgili arabulucuya başvurmalıdır.
 
3WTURK CMS v8.1