Konyar Hukuk Bürosu | İşçi Avukatı, İşçi Hakları,iş hukuk,ticaret hukuku,işçi hakları neler ,iş ve trafik kazaları tazminatı

  • 0212 546 35 67
  • 0212 679 05 47
  • 0212 546 35 67
  • [protected email address]

UZMANLIKLAR

Özel Güvenlik hukuk


Özel Güvenlik hukuk

Özel Güvenlik Hukuku ve Kişi Özlük Hakları

İcra ve İflas Hukuku


Özel Güvenlik hukuk

Alacağın İcra Takibi Yoluyla Tahsili ve İcra Takip Yolları 1.İcra Takibi İcra takibi, borcunu herhangi bir sebeple ifa etmemiş olan borçluya karşı alacaklının bu borcu devlet gücü ile tahsil etmek üzere İcra Müdürlüğü nezdinde başlattığı takiptir.Alacaklı borçludan alacağını tahsil etmek için İcra Müdürlüğü nezdinde ‘’İcra takibi’’ başlatması gerekmektedir. İşte bu hukuki işle “İcra Takibi”dir.İcra ilamlı ve ilamsız olmak üzere iki türe ayrılır. İlamlı icra bir mahkeme kararına dayanılarak başlatılan icra türüdür.

Tüketici Hakları Neler


Özel Güvenlik hukuk

Tüketici hakları nelerdir? Tüketici ticari veya mesleki amaçlar haricinde ürün veya hizmet alımı yapan kişi olup, Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’da yer alan kanuni düzenlemeler ile pek çok güvenceye kavuşturulmuştur. Kanuni hakları ihlal edilen tüketici bu hakkını satın almış olduğu mal veya hizmetin değerine göre tüketici hakem heyeti veya tüketici mahkemesinde arayabilmektedir. Şimdi tüketici haklarının neler olduğuna bir göz atalım...
 
3WTURK CMS v8.1