Konyar Hukuk Bürosu | İşçi Avukatı, İşçi Hakları,iş hukuk,ticaret hukuku,işçi hakları neler ,iş ve trafik kazaları tazminatı

  • 0212 546 35 67
  • 0212 679 05 47
  • 0212 546 35 67
  • [protected email address]

İşe İade Davası Şartları ve İşe İade Kararı Sonrası Tazminatlar

İşe İade Davası Şartları ve İşe İade Kararı Sonrası Tazminatlar

İŞE İADE DAVASI İÇİN ARABULUCULUK GEREKLİ MİDİR?

01.01.2018 tarihinden itibaren, işe iade davası açabilmek için öncelikle arabulucuya başvurulması gerekmektedir. Arabulucuya başvurulmadan açılan davalar usulden ret edilir. Arabulucuya, adliyelerdeki arabuluculuk bürolarından ücretsiz başvurulmaktadır. Arabulucu, tarafsız kişidir. Arabulucuya işe iade talebi ile başvurulması durumunda arabulucu işçi ve işverene ulaşarak tarafların uygun olduğu toplantı günü belirler. Arabulucu tarafından düzenlenen toplantıda taraflar bir araya gelir. İşçi ve işveren kendisi veya vekili aracılığıyla toplantıya katılır. Arabulucu aşamasında işe iade hususunda;

Eğer toplantı sonucunda taraflar işe iade hususunda anlaşır ise:

Arabuluculuk son tutanağına üzerinde anlaşılan maddeleri yazılır. Bunlar genellikle işe iade davası için işçinin boşta geçen süre ücreti alacağı, işe başlayacağı gün ve saati, pozisyonu, alacağı maaş ve sosyal hakları ve çalışma saatleridir. Arabulucu aşamasında işe iade hususunda taraflar anlaşır ise işçi aynı konuda mahkemeye gidip dava açmasına gerek kalmayacaktır. Arabulucu aşamasında yapılan anlaşma, mahkeme ilamı niteliğindedir.

Eğer toplantı sonunda taraflar anlaşamaz ise:

Arabulucu tarafından anlaşmamaya ilişkin son tutanak düzenlenir. Bu durumda son tutanağın düzenlendiği tarihten itibaren iki hafta içinde iş mahkemesinde işe iade dava açılması gerekmektedir.

İŞE İADE DAVASININ SONUÇLARI NELERDİR?

İşe iade davasını kazanan işçi, kararın kesinleşmesinden itibaren 10 gün içerisinde işverene işe geri başlamak için başvurmalıdır. Başvuru, ihtarname şeklinde noterden olabileceği gibi posta yoluyla da olabilir. Önemli olan işçinin bir şekilde işe geri başlama iradesini yazılı olarak işverene bildirmesidir. Eğer işçi süresi içerisinde başvurusunu yapmaz ise işverenin yapmış olduğu fesih geçerli hale gelir. Bu durumda işçi, işe iade davasının mali sonuçlarından olan işe başlatmama tazminatından yararlanamaz.

İşçi, süresi içerisinde işverene yazılı bildirim yaptıktan sonra bu durumda işverenin yapacağı iki durum söz konusudur:

İşçiyi kaldığı yerden işine devam ettirmek:

Eğer işveren işçiyi kaldığı yerden işine devam ettirmek istiyorsa bu durumda işçiye ulaşarak ona hangi gün, hangi saatte, hangi maaş ve sosyal haklar ile işe başlayacağını ve işe işe davasının sonuçlarından olan boşta geçen süre ücreti alacağını kendisine ödeneceğini bildirmelidir. Yani işveren, işçiyi çalıştırmadığı dönem için işçiye işe iade davasının sonuçlarından olan en fazla dört aylık alacaklarını ve sosyal haklarını ödemek zorunda kalacaktır. İşçi de kendisine bildirilen günde işe başladığında bu durumda hizmet süresine işe iade davasının sonuçlarından olan boşta geçen 4 aylık süre hizmet süresine eklenerek devam etmeye başlar. Örneğin; işe iade davası açtığında bir işçinin 1 yıllık hizmet süresine sahip olduğunu varsayalım. İşe iade davası sonucunda tekrar işe başladığında işe iade davası sonuçlarından olan 4 aylık boşta geçen süre kıdemine eklenecek bu durumda hizmet süresi 1 yıl 4 ay olacaktır.

İşçi, işe iade davası neticesinde işe başvuru yapmışsa ve işveren de işçiyi işe başlatmışsa bu durumda iş akdi feshi geçersiz hale geleceği için eğer işveren daha önce kıdem ve ihbar tazminatı ödemişse işçiden bunu geri isteyebilir. Burada tüm tazminatların işçi tarafından ödenmesi yerine, kendisine yapılacak boşta geçen süre ücreti alacağından mahsup edilmesi gereklidir.

 İşçiyi işe başlatmayıp tazminatlarını ödemek:

Eğer işveren işçinin kendisine başvurusunu tebliğ aldıktan itibaren 30 gün içerisinde cevap vermezse veya işçiyi işe başlatmaz ise bu durumda işçi, işe iade davasının mali sonuçlarından olan işe başlatmama tazminatı ile boşta geçen süre ücreti alacağına hak kazanacaktır.  Boşta geçen süre ücreti alacağı en çok dört aya kadar doğmuş bulunan ücret ve diğer sosyal haklardır. İşe başlatmama tazminatı ise işçinin hizmet süresine göre en az 4 ay, en fazla 8 aylık ücret tutarıdır. İşe iade davası sonucunda eğer işçi işe başlatılmaz ise işe iade davasından kaynaklanan boşta geçen süre ücreti alacağı ve işe başlatmama alacağının yanı sıra kıdem ve ihbar tazminatına da hak kazanmaktadır.

                                                        KONYAR HUKUK BÜROSU 

                             Bize ulaşmak internet sitemizi iletişim bölümün tıklayın

                                                     Whatsapp    0212 546 35 67

 
3WTURK CMS v8.1