Konyar Hukuk Bürosu | İşçi Avukatı, İşçi Hakları,iş hukuk,ticaret hukuku,işçi hakları neler ,iş ve trafik kazaları tazminatı

  • 0212 546 35 67
  • 0212 679 05 47
  • 0212 546 35 67
  • [protected email address]

İcra ve İflas Hukuku

 İcra ve İflas Hukuku

A. İlamsız İcra Takip Yolları

Elinde bir mahkeme ilamı bulunmayan veya bulunmasına rağmen, ilamlı icra yoluna başvurmayan, alacaklıların alacaklarını elde etmek için başvurdukları icra yoludur.İlamsız icra takip yolları üç farklı şekilde karşımıza çıkar. Bunlar:

Genel haciz yolu:Elinde kambiyo senedi ya da ilam (mahkeme kararı) bulunmayan bir alacaklının (eğer alacak rehinle de temin edilmemişse) , alacağına icra yoluyla kavuşmasının tek yolu ilamsız icra takibi başlatmaktır,

Kambiyo senetlerine özgü haciz yolu:Kambiyo senetlerine özgü haciz yoluyla takip başlatabilmek için alacaklının elinde bir kambiyo senedi olması gerekir. Bunlar, poliçe, bono ve çek’tir. Kambiyo senedine sahip olan alacaklı, kambiyo senetlerine özgü haciz yoluyla takip yapmak zorunda değildir, isterse genel haciz yoluyla takip de yapabilir. Senedin, Türk Ticaret Kanunu’nda düzenlenen vasıflara sahip olmaması halinde ise ancak genel haciz yoluyla takip yapılabilir,

Kiralanan taşınmazların tahliyesi:

Kira bedelinin ödenmemesi sebebiyle kira alacağının tahsili için kiraya veren alacaklı genel haciz yoluyla takip yapabilir. Ancak kiraya veren kira alacağının yanında taşınmazın tahliyesini de istiyorsa, kira bedelinin ödenmemesi sebebine dayanarak ilamsız tahliye yoluna başvurabilir.Kira süresinin sona ermesi sebebiyle ilamsız tahliye yapılabilmesi için kira bedelinin ödenmemesi sebebiyle tahliyeden farklı olarak, kira sözleşmesinin sona ermesi sebebiyle ilamsız tahliye yoluna başvurabilmek için alacaklı kiraya verenin elinde yazılı bir kira sözleşmesi ya da bir tahliye taahhüdü olması gerekir. Kira sözleşmesi sözlü yapılmış ise taşınmazın bu yolla tahliyesi mümkün değildir.

B.İlamlı İcra Takibi  

Konusu para veya paradan başka bir şey olan konularda ( örneğin; çocuk teslimi, menkul teslimi, taşınmazların tahliye ve teslimi) önce bir mahkeme ilamı alınıp, ilamlara özgü icra takibi yapılması.

Alacaklının elinde bir mahkeme kararının bulunduğu hallerde başvurulan bir takip yoludur.Takip talebine ilamın eklenmesi gerekir.Takip talebinde bulunabilmek için, zamanaşımı süresi 10 yıldır.Borçluya icra emri gönderilir.

KONYAR HUKUK BÜROSU 

 
3WTURK CMS v8.1